om stormur

det här är stormurs styrelse

Jeanette Fili

Ledamot

Christina Lindhagen

Ledamot

Anette Rödin

LEDAMOT


övriga poster

Lennart Stenemyr

revisor

Anna Julin

REVISOR Suppleant

Eva Hallquisth Fattoruso

Elida Fagerhäll

valberedning