om stormur

det här är stormurs styrelse

övriga poster

Catarina Haag

revisor

Camilla Stenemyr

Gabriella Nordgren

valberedning