Lär dig mer genom stormur

Stormur anordnar kurser, clinics och föreläsningar för att sprida kunskap om islandshästen med fokus på hållbar träning och hästhållning.
Under fliken aktuellt hittar du våra kommande evenemang!
Har du förslag på någon utbildning eller vill fråga något? Mejla oss gärna!

Stormurs värdegrund

Stormurs verksamhet ska präglas av respekt, kamratskap och hållbar hästhållning. Vi följer den uppförandekod som gäller inom Svenska Islandshästförbundet, SIF och det internationella islandshästförbundet, FEIF.

sif uppförandekod

Svenska Islandshästförbundet följer den uppförandekod (Code of Ethics and Code of Conduct) som gäller inom FEIF.
"Alla personer i förbundet och företrädare för förbundet (ryttare, domare, arrangörer, andra funktionärer och samarbetsorganisationer) involverade i islandshästtävlingar och andra islandshästarrangemang förbinder sig till rättvist, kamratligt och sportsmannamässigt uppförande mot varandra.
Ryttare och hästskötare har ett korrekt beteende mot hästen. Det tas för givet att de internationella och svenska reglerna för motverkande av grymhet mot djur respekteras och följs vid alla tillfällen utan undantag."

Respekt för hästen

SIF, våra medlemmar och medlemsföreningar sätter hästens välbefinnande först.
Ridsporten är den enda sport som utförs av två atleter tillsammans, häst och människa. Det är det framgångsrika samarbetet mellan dessa två som gör vår sport så unik. Ett samarbete bygger på ömsesidigt förtroende och respekt mellan häst och människa.

Som medarbetare eller företrädare för SIF, i styrelser, sektioner, utskott, landslag, som tränare, domare, funktionär, arrangör och liknande,

  • är det min skyldighet att känna till SIFs och FEIFs stadgar, reglementen, styrande principer och policys.
  • bemöter jag andra med respekt och värdighet, för att på så vis bidra till att skapa ett klimat av tillit, förtroende och respekt för organisationen, dess företrädare och medlemmar. Detta gäller även på sociala media.
  • bidrar jag aktivt till att motverka ryktesspridningar och personliga angrepp, även i sociala media
  • jag gör allt jag kan för att undvika att försätta mig i situationer där jag är eller kan uppfattas som jävig i ett beslut.
  • tar jag aktivt ställning mot sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande.
  • är jag aktsam vid nyttjandet av SIFs resurser, ekonomiskt-, mänskligt- och förtroendekapital.
Alla som jobbar med uppdrag med barn och ungdomar i förbundet ska vara beredda att på begäran lämna utdrag ur belastningsregister.

Föreningsfakta

Stormur är en ideell lokalförening inom Svenska Islandshästförbundet (SIF), bildad 2015-01-01.

Föreningsnummer 51162-150

Organisationsnummer 802401-5268

Bankgiro 838-9470

Post- och fakturaadress

Ryttargruppen Stormur, 
c/o Anette David, 
Södra Skogsrundan 18, 
184 64 Åkersberga

E-post

ekonomi@stormurryttare.se

ordforande@stormurryttare.seSIF Integritetspolicy

Som Idrottsförbund hanterar SIF en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, administrera tävlings- och utbildningsverksamhet, samt medlemsförmåner och ekonomiska stöd.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25:e maj ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket förändrar kraven något.

Med anledning av detta har SIF kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför förbundet spar medlemsuppgifter samt vilka rättigheter du som medlem har. SIF s integrationspolicyn hittar du här

Vill du veta mer om GDPR i Idrottsrörelsen finns utförlig information på Idrott Online. Se länk

GDPR

Här har vi samlat länkar till information om den nya lagen som kallas GDPR.

www.rf.se/personuppgifter - Här kan ni läsa mer information om hur GDPR påverkar idrotten och medlemmar. Det finns också utbildning, stöd och mallar att tillgå, en FAQ med vanliga frågor och svar och RF:s uppförande kod i sin helhet.

Personuppgifter och IdrottOnline - Här kan ni läsa mer om hur personuppgifter hanteras i IdrottOnline. Där kan man också läsa mer om integritetspolicyn, säkerhet, användarvillkor och mycket annat.

www.datainspektionen.se - Datainspektionens hemsida där man kan fördjupa sig ännu mer i den nya lagen.

Om ni inte hittar svar på era frågor på någon av sidorna ovan kan ni kontakta RFs support för dataskydd via dataskydd@rf.se.